نگهبان محله و پلیس یار

تاریخچه

سابقه حضور نگهبان محله در تاریخ به دوره های هخامنشان و قبل از آن بر میگردد. و از آن با عناوینی همچون ناطور، شبگردان، حارس،صائن، بپا، عسس، مهیمن و … یاد شده است. این تنوع کلمات در زبان و ادب فارسی نشان از عمق حضور این جایگاه اجتماعی در زندگی مردم در طول ادوار تاریخ دارد. از این رو اهمیت مراقبت و امنیت در زندگی بر هیچ کس پوشیده نیست .

امنیت بر اساس قانون اساسی از وظایف حاکمیت برشمرده شده لکن نیازهای متنوع و جدید که با تغییر شکل سبک زندگی به مدل های شهرنشینی پدید امده، موجب شده تا برای پاسخ به این نیازها،  وجود ارایه دهنگان خدمات انتظامی و موسسات حفاظتی در کشور ضروری شود. لذا در سال 1378 اولین شرکت های ارایه خدمات نگهبانی با عنوان انتظام فعالیت خود را آغاز نمودند. در سال 1384 ستاد کل نیروهای مسلح  پیشنهاد ماده 122 را در قانون چهارم توسعه در خصوص برون سپاری بخشی از خدمات انتظامی با نظارت و راهبری پلیس را به تصویب رسانید. در سال 1388 با تصویب فرماندهی معظم کل قوا  و ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 122 قانون چهارم توسعه این شرکت ها به موسسات حفاظتی و مراقبتی تغییر پیدا نمودند.

 

خدمات قابل ارایه توسط موسسات حفاظتی و مراقبتی

 

حفاظت از اماکن و تأسیسات خصوصی و دولتی فاقد طبقه‌بندی حفاظتی از قبیل محلات، مجتمع‌های مسکونی، تجاری، صنعتی، شعب غیرمادر بانکهای خصوصی و دولتی، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه، اماکن تفریحی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی، درمانی، زمین‌ها و تأسیسات کشاورزی، سیلوها، انبارهای کالا و پروژه‌های عمرانی. توزیع و نصب سامانه‌های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی، حمل و نقل پول و اوراق بهادار مربوط به شعب غیرمادر بانکها (دولتی و غیردولتی) و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و اسناد و اشیاء بهادار.مراقبت از گردشگران، طراحی و مشاوره در زمینه طرحهای حفاظتی، تولید، واردات و صادرات اقلام، تجهیزات و سامانه‌های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی و آموزش نیروی انسانی مرتبط با موضوع این آیین‌نامه از خدمات قابل ارایه موسسات می باشد.

 

به صورت کلی این خدمات به دو شکل مورد نیاز است:

1-نگهبان مسلح

نگهبان یا پلیس یار مسلح عموما به منظور حفاظت از اماکن با طبقه بندی حساس و مهم و قابل حفاظت به کارگیری می شوند. شعب غیر مادر بانک های دولتی و خصوصی ، صرافی ها، طلا و جواهر فروشی ها ، انبارهای ناریه ، جا به جایی پول و اوراق بهادار و … برخی از ماموریت هایی است که برای حفاظت و مراقبت از آنها می توان از پلیس یار مسلح استفاده نمود.

 

2- نگهبان محله یا پلیس یار

نگهبان محله یا پلیس یار عادی نیز برای حفاظت از محلات، صنایع، پروژه های عمرانی، تاسیسات و ابنیه، اماکن مسکونی، تجاری، فرهنگی، تفریحی، آموزشی، درمانی و … کاربرد دارد. در این اماکن با هدف مراقبت در برابر اسیب هایی همچون سرقت، مزاحمت و …. و همچنین برقراری نظم و انضباط داخلی می توان از نگهبانان محله استفاده نمود.