راهکار ویژه مهدکودک‌ها و مدارس
نگهبان هوشمند>راهکارهای مراقبتی
ایمنی مدارس و آمادگی در برابر بحران برای حفظ امنیت دانش‌آموزان و همچنین حمایت روانی والدین و معلمان از جمله موارد بااهمیتی است که با بازگشایی مدارس توجه به آن‌ها ضروری می‌باشد. از جمله مسائلی که از اهمیت زیادی برخوردارند می‌توان به مواردی همچون: ۱- ورود افراد غریبه به مدرسه ۲- مشاهده افراد مشکوک در محیط اطراف مدرسه ۳-نظارت بر ورود و خروج دانش‌آموزان ۴- پیشگیری از وقوع سرقت در مدارس اشاره کرد. طی چند سال اخیر وجود سرایدار در هر مدرسه تا حد نسبتا کمی باعث کنترل این موارد شده است، اما بدلیل مسئولیت‌های متفاوت سرایدار و عدم امکان توجه صرف به این موارد، همچنین عدم تجهیز سرایدار به تجهیزات دفاعی و در نتیجه عدم توانایی برخورد با سارقین وجود یک عامل امنیتی دیگر را ضروری ساخته است.
مجموعه نگهبان هوشمند با تکیه برپشتوانه چندین سال تجربه در زمینه حفاظت، راهکارهای هوشمند ویژه‌ای برای این منظور دارد. این راهکارها همراه با به کارگیری سیستم‌های دزدگیر و کنترل از راه دور توسط اپراتورهای مستقر در اتاق مانیتورینگ و سرکشی مداوم نگهبانان مجموعه، مدارس را به محیط امنی برای فرزندان و خانواده‌ها تبدیل می‌نماید.