درباره ما
نگهبان هوشمند> درباره ما

 

امنیت در لغت به معنای در معرض خطر نبودن و احساس آرامش داشتن و کسب آمادگی برای رویارویی با هرخطر و تهدیدی می‌باشد. امنیت نیاز بنیادی و پایداری است که برآورده شدن سایر نیازهای جمعی به وجود آن بستگی دارد. از این‌رو برای تامین این ضرورت مهم و برقراری آن در سطح جامعه، نگهبان هوشمند  در جهت بهره‌گیری و استفاده از نیروی متعهد در راستای تحکیم و توسعه

 

نظم و امنیت اجتماعی پس ار سیر مراحل قانونی تحت نظارت پلیس پیشگیری و مرکز انتظام نیروی انتظامی حمهوری اسلامی شکل گرفت. نگهبان هوشمند ، عنوان خدمتی است که در آن مشترکین با اتصال سیستم امنیتی خود (دزدگیر) به مرکز کنترل نگهبان هوشمند از حفاظت و سرکشی شبانه‌روزی گشت‌های نگهبانی برخوردار می‌شوند.

به ما اعتماد کنید

 

در این سرویس با دریافت هرگونه علایم هشداری

از منازل یا اماکن مشترکین شامل:سرقت (از طریق سیستم دزدگیر در هنگام نبودن افراد در محل)،

مزاحمت، زورگیری، موارد مشکوک و یا حتی مراجعه افراد غریبه به محل مانند تکنسین‌های فنی و یا

مواردی که حضور نگهبانان باعث اطمینان خاطر مشترکین شود؛با فشردن یک دکمه

نگهبانان گشتی در محل حاضر خواهند شد.

 

 

مجریان نگهبان هوشمند