هزینه خدمات سرویس نگهبان هوشمند ثمین

هزینه این سرویس به صورت ابونمان و ماهیانه می باشد که در ابتدای هر ماه پرداخت خواهد شد در صورت پرداخت هزینه به صورت یکجا و سالانه در ابتدای قرارداد از شمول دو ماه تخفیف در هزینه ها برخوردار خواهید شد .

ردیف کاربری محل پرداخت به صورت ماهانه پرداخت با اعمال تخفیف به صورت سالانه
۱  منازل آپارتمانی ، ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 ۲  منازل ویلایی ، مدارس ، مطب پزشکان ، مهد کودک ها ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۳ اماکن تجاری،اصناف ، داروخانه و درمانگاه روزانه ،  شرکت ها و دفاتر اداری ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 ۴  مجتمع های تجاری اداری مسکونی و اماکن شبانه روزی و نظارت پشتیبانی نگهبانی ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۵  سایر اماکن پس از بازدید اولیه پس از بازدید اولیه

 

 

این جدول هزینه بر اساس کاربری اماکن و ضریب خطر حفاظتی آنها تعیین گردیده است

 

بسته ویژه سفر:

هزینه خدمات استفاده از خدمات ویژه سفر تا یک ماه دویست هزار تومان خواهد بود

 

برای ثبت نام نگهبان هوشمند کلیک کنید.