نگهبان محله

ثمین حافظ مشهد

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی ثمین حافظ مشهد دارای رتبه ی یک خدمات حفاظتی و مراقبتی و تحت پوشش و نظارت پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارایه خدمات زیر به شهروندان می نماید.

مشاوره و ارایه طرح های حفاظت فیزیکی و الکترونیک

آموزش مقدماتی و پیشرفته نگهبان

آموزش مدیران و کارکنان موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی

نگهبان محله

نگهبان مسلح

نگهبان هوشمند

حمل پول نقد ، طلا و جواهرات ، اسناد و اشیا بهادار

حفاظت از مراسمات و تشریفات

حفاظت از گردشگران و تورهای گردشگری

توزیع تجهیزات دفاع شخصی

حفاظت الکترونیک

این موسسه آمادگی دارد تا با بهرگیری از آخرین متد های روز دنیا نسبت به ارایه خدمات مورد نیاز شهروندان اقدام نماید.