ثمین حافظ مشهد

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی

ثمین حافظ مشهد

رتبه یک خدمات انتظامی

تحت پوشش و نظارت پلیس پیشگیری ناجا

موسسه حفاظتی و مراقبتی ثمین حافظ مشهد

ثمین حافظ مشهد

معرفی موسسه :

موسسه حفاظتی و مراقبتی ثمین حافظ مشهد دارای رتبه ی یک ارایه خدمات به شهروندان و تحت پوشش و نظارت پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارایه سرویس های زیر به شهروندان می نماید.

مشاوره و ارایه طرح های حفاظت فیزیکی و الکترونیک

آموزش مقدماتی و پیشرفته نگهبان

آموزش مدیران و کارکنان موسسات حفاظتی و مراقبتی

نگهبان محله

نگهبان مسلح

نگهبان هوشمند

حمل پول نقد ، طلا و جواهرات ، اسناد و اشیا بهادار

حفاظت از مراسمات و تشریفات

حفاظت از گردشگران و تورهای گردشگری

توزیع تجهیزات دفاع شخصی

حفاظت الکترونیک

موسسه حفاظتی و مراقبتی ثمین حافظ مشهد آمادگی دارد تا با بهرگیری از آخرین متد های روز دنیا نسبت به ارایه خدمات مورد نیاز شهروندان اقدام نماید.